Navigace

Obsah

Výše stravného

Výše stravného je určena podle vyhlášky MŠMT č. 107/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů v základních kategoriích činí:

Výše stravného
děti 3-6 let přesnídávka 11,- Kč
  oběd 24,- Kč
  svačina 8,- Kč
  nápoje 3,- Kč
celkem   46,- Kč
     
děti 7- 10 let přesnídávka 12,- Kč
  oběd 24,- Kč
  svačina 12,- Kč
  nápoje 4,- Kč
celkem   52,- Kč

 

Odhlášení a přihlášení stravy je možné vždy jeden den dopředu nejpozději do 12.00 hodin.

(osobně, v šatně do sešitu, telefonicky 727 920 925 nebo email: jidelna@mszilov.cz ).

V případě nemoci dítěte lze stravu vyzvednout pouze 1. den nemoci (pokud nebyla již odhlášena).  V případě pozdního odhlášení nebo nevyzvednutí stravy se stravné nevrací a propadá bez náhrady.

 

Platby stravného

Platit stravné lze bezhotovostně převodem na účet MŠ. Přihlášku ke stravování zákonní zástupci obdrží na schůzce s rodiči konané vždy před zahájením školního roku, nebo při nástupu do školy.

 č. ú.: 123-162260227/0100