Navigace

Obsah

Informace pro rodiče k zápisu pro školní rok 2024/2025
do Mateřské školy Žilov

Doporučujeme vám využít Elektronický předzápis. Usnadní a urychlí podání Žádosti.

Jak postupovat:

  1. Předzapište své dítě prostřednictvím webu www. Elektronický předzápis bude otevřen  od 8. 4. 2024 do 6. 5. 2024, do 14.00 hod.
  2. Pokud nemůžete použít Elektronický předzápis, využijte listinnou podobu Žádosti, která je ke stažení na stránkách mateřské školy. Žádost vytiskněte, vyplňte a podepište. Další postup je shodný.
  3. Vyplněnou žádost (vytištěnou z webových stránek školy či vytištěnou prostřednictvím elektronického předzápisu) podepište.
  4. Přiložte k Žádosti povinné dokumenty:
  • Potvrzení dětského lékaře (na zadní straně žádosti) o řádném očkování dítěte, případně, že je dítě proti nákaze imunní nebo že nemůže být očkováno z důvodu kontraindikace. Potvrzení o očkování nemusí předkládat zákonní zástupci dětí, které se do MŠ hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
  • Pokud má vaše dítě speciální vzdělávací potřeby a bylo již vyšetřeno v příslušném poradenském školském zařízení, přiložte k Žádosti i toto Doporučení školského poradenského zařízení.

Doručení Žádosti do MŠ:

V pondělí 6. 5.  2024 v čase od 14.30 – 17.00 hod.  se dostavte  se svým dítětem a vyplněnou žádostí do Mateřské školy Žilov.

 

 

V Žilově 18. 3. 2024                                                                        Bc. Dana Všahová

                                                                                                     ředitelka MŠ Žilov